Dzisiaj jest: wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Z up. Starosty - mgr Jacek Kopeć, Geodeta Powiatowy
Data publikacji: 24-09-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 24-09-2019 | 08:30

. Wyniki drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego

GN.6840.1.2.2019                                      Lubaczów, dnia 24.09.2019 r.

                            Informacja o wyniku przetargu

    Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) - informuję, iż w dniu 16 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce gm. Oleszyce, objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

 

Lp. Nr działki Powierzchnia w ha Cena wywoławcza brutto
(w tym 23% podatku Vat)
1 921/5 0,0896  29 569,20 zł
2 921/21 0,0904 29 587,65 zł
Razem: 0,1800 59,156,85 zł

    Do uczestniczenia w przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wniosła wymagane wadium na działkę nr 921/21 o pow. 0,0904 ha.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na sprzedaż działki nr 921/21 wyniosła 29 887,65 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 65/100).

W wyniku przetargu nabywcą działki nr 921/21 zostali małżonkowie: Mariusz i Wioleta Gliniak, na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej.

Przetarg na sprzedaż działki nr 921/5 zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejsza informacja o wyniku przetargu została wywieszona na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

                                                       Z up. Starosty
                                                              ( - )
                                                    mgr Jacek Kopeć
                                                 Geodeta Powiatowy
                                       Naczelnik Wydziału Geodezji
                                    i Gospodarki Nieruchomościami

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna