Dzisiaj jest: wtorek, 9 marca 2021
Imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Starosta - mgr Zenon Swatek
Data publikacji: 13-09-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 13-09-2019 | 11:46

. INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO O WYŁOŻENIU PROJEKTÓW OPERATÓW OPISOWO-KARTOGRAFICZNYCH

               INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO
                 O WYŁOŻENIU PROJEKTÓW OPERATÓW
                 OPISOWO-KARTOGRAFICZNYCH


Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 – pokój nr 13 (Sala Narad) w dniach od 3 października do 23 października 2019 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo-kartograficznych (projekty operatów ewidencji gruntów i budynków po modernizacji) dla następujących obrębów ewidencyjnych:

gm. Cieszanów:     Chotylub, Niemstów, Nowe Sioło, Żuków,
gm. Horyniec-Zdrój:     Horyniec-Zdrój, Krzywe, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Radruż, Dziewięcierz, Prusie, Werchrata,
gm. Wielkie Oczy:     Skolin.

Podstawowymi elementami ww. projektów są mapa ewidencyjna oraz rejestr gruntów i budynków, zawierające m. in. informacje dotyczące granic działek ewidencyjnych, pola powierzchni działek i budynków oraz rodzaju użytków gruntowych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo-kartograficznych, może w okresie wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do projektów, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych. Po upływie ww. terminu dane objęte modernizacją, zawarte w projektach, stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

    Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia dalszych etapów postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków.


                                                          Starosta
                                                             ( - )
                                              mgr Zenon Swatek


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna