Dzisiaj jest: piątek, 26 lutego 2021
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Z up. Starosty - mgr Jacek Kopeć, Geodeta Powiatowy
Data publikacji: 18-07-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 18-07-2019 | 12:01

. Wyniki pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego

GN.6840.1.2.2019                                                            Lubaczów, dnia 18.07.2019 r.

                                    Informacja o wyniku przetargu

    Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490) - informuję, iż w dniu 10 lipca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Miasto Oleszyce gm. Oleszyce, objętej księgą wieczystą KW nr PR1L/00050388/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

 

Lp. Nr działki Powierzchnia w ha Cena wywoławcz brutto
(w tym 23% podatku VAT)
1 2 3 4
1 921/5 0,0896 29 569,20 zł
2 921/6 0,0850 28 051,38 zł
3 921/21 0,0904 29 587,65 zł
4 921/22 0,0900 26 734,05 zł
7 921/25 0,0950 27 378, 57 zl
RAZEM: 0,4500 141 320,85


Do uczestniczenia w przetargu zostały dopuszczone trzy osoby, które wniosły wymagane wadium na działki nr: 921/6 o pow. 0,0850 ha, 921/22 o pow. 0,0900 i 921/25 o pow. 0,0950 ha.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła:
- na sprzedaż działki nr 921/6 - 28 341,38 zł brutto,
- na sprzedaż działki nr 921/22 - 27 004,05 zł brutto,
- na sprzedaż działki nr 921/25 - 27 658,57 zł brutto.

W wyniku przetargu nabywcami zostali:
- działki nr 921/6 – Pani Iwona Pereszlucha,
- działki nr 921/22 – Państwo Łukasz i Anna małżonkowie Nisztuk,
- działki nr 921/25 – Pan Paweł Seryło.

Przetarg na sprzedaż działek nr nr: 921/5 i 921/21 zakończył się wynikiem negatywnym – nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejsza informacja o wyniku przetargu została wywieszona na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów.

 

 

                                                                                 Z up. Starosty
                                                                              mgr Jacek Kopeć
                                                                            Geodeta Powiatowy
                                                                   Naczelnik Wydziału Geodezji
                                                                 i Gospodarki Nieruchomościami

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna