Dzisiaj jest: piątek, 26 lutego 2021
Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Andrzej Pliszka
Data publikacji: 02-07-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 02-07-2019 | 11:41

. Zarząd Powiatu w Lubaczowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego

 

GN.6840.1.2.2018                                                                                    Lubaczów, dnia 02.07.2019 r.

 

 

Zarząd Powiatu w Lubaczowie

 

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

1. Oznaczenie nieruchomości:

     Nieruchomości niezabudowane, położone w obrębie Lubaczów, składające się z działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 1463/3 o pow. 0,0109 ha (droga wewnętrzna), 1463/4 o pow. 0,1224 ha, 1463/5 o pow. 0,0976 ha, 1463/6 o pow. 0,0978 ha, 1463/7 o pow. 0,1002 ha, 1463/8  o pow. 0,0987 ha, 1463/9 o pow. 0,1011 ha, 1463/10 o pow. 0,1004 ha, 1463/11 o pow. 0,0985 ha, 1463/12 o pow. 0,0987 ha, 5773/1 o pow. 0,1831 ha (droga wewnętrzna), 5773/2 o pow. 0,1218 ha, 5773/3 o pow. 0,1117 ha, 5773/4 o pow. 0,1079 ha, 5773/5 o pow. 0,1070 ha, 5773/6 o pow. 0,1084 ha, 5773/7 o pow. 0,1082 ha, 5773/8 o pow. 0,1390 ha, 5773/9 o pow. 0,1148 ha - objęte księgą wieczystą KW nr PR1L/00042240/6 i 1464 o pow. 0,2390 ha (droga wewnętrzna) - objęta księgą wieczystą Kw nr PR1L/00045427/2.

  2. Opis nieruchomości:

   Nieruchomości położone są w strefie peryferyjnej miasta Lubaczowa przy projektowanych drogach wewnętrznych o nawierzchni gruntowej. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej tj. ulicy Mickiewicza o nawierzchni ulepszonej asfaltem. Teren na którym zlokalizowane są nieruchomości znajduje się w obszarze dynamicznie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W dalszym sąsiedztwie położony jest szpital powiatowy, stacja CPN i obiekty usługowo-handlowe. Nieruchomości posiadają dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej na warunkach określonych przez gestorów tych sieci. Nieruchomości znajdują się w otoczeniu z terenami zurbanizowanymi, zabudową jednorodzinną i drogami publicznymi.

3. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Lubaczowa z o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 22.11.2018 r., znak: GPR.V.6730.40.2018 przedmiotowe nieruchomości położone są w terenach:

  1. działki o numerach ewidencyjnych: 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/8, 1463/9, 1463/10, 1463/11, 1463/12, 5773/2, 5773/3, 5773/4, 5773/5, 5773/6, 5773/7 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
  2. działki o numerach ewidencyjnych: 5773/8, 5773/9 położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
  3. działki o numerach ewidencyjnych: 5773/1, 1463/3 i 1464 położone są w konturze oznaczonym symbolem „KDW” – teren drogi wewnętrznej.

4. Cena nieruchomości:

L.p.

Nr działki

Pow.

w ha

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% podatku Vat)

Wysokość wadium

Minimalne postąpienie

1

1463/3

droga wewnętrzna

0,0109

4 072,53

407,00

50,00

2

1463/4 

0,1224

71 616,75

7 162,00

720,00

3

1463/5 

0,0976

54 550,50

5 455,00

550,00

4

1463/6 

0,0978

53 578,80

5 358,00

540,00

5

1463/7 

0,1002

54 326,64

5 433,00

550,00

6

1463/8 

0,0987

55 159,35

5 516,00

560,00

7

1463/9 

0,1011

56 488,98

5 649,00

570,00

8

1463/10 

0,1004

56 101,53

5 610,00

570,00

9

1463/11 

0,0985

52 092,96

5 209,00

530,00

10

1463/12 

0,0987

52 197,51

5 220,00

530,00

11

5773/1

droga wewnętrzna

0,1831

60 814,89

6 081,00

610,00

12

5773/2

0,1218

72 930,39

7 293,00

730,00

13

5773/3

0,1117

65 892,33

6 589,00

660,00

14

5773/4

0,1079

59 792,76

5 979,00

600,00

15

5773/5

0,1070

58 020,33

5 802,00

590,00

16

5773/6

0,1084

61 359,78

6 136,00

620,00

17

5773/7

0,1082

58 666,08

5 867,00

590,00

18

5773/8

0,1390

95 762,88

9 576,00

960,00

19

5773/9

0,1148

82 930,29

8 293,00

830,00

20

1464

droga wewnętrzna

0,2390

73 797,54

7 380,00

740,00

Razem:

2,2672

1 200 152,82

120 015,00

12 100,00

 

5. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.

7. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

       Starosta

mgr Zenon Swatek

 

 


Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna