Dzisiaj jest: niedziela, 28 lutego 2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Drukuj

XV. OGŁOSZENIA POZOSTAŁE

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Autor dokumentu: Geodeta Powiatowy - mgr Jacek Kopeć
Data publikacji: 05-06-2019,
Data ostatniej modyfikacji: 05-06-2019 | 08:53

. Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

                                          Informacja o wyniku przetargu

    Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn. Dz.U z 2014 r., poz. 1490/ - informuję, iż w dniu 28 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubaczowskiego, położonej w obrębie Jędrzejówka gm. Narol, objętej księgą wieczystą nr PR1L/00036502/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 462/8 o pow. 0,2959 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 131 371,38 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) brutto (w tym 23% podatku VAT).

Do uczestniczenia w przetargu zostały dopuszczone trzy osoby, które wniosły wymagane wadium.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu na sprzedaż działki nr 462/8 o pow. 0,2959 ha wyniosła: 132 691,38 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100).
W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości został Pan Marian Wołczyk - "Mg Infrastruktura Marian Wołczyk", ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów.

Niniejsza informacja o wyniku przetargu została wywieszona na okres 7 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej:  www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale.

                                                            Z up. Starosty
                                                                    ( - )
                                                         mgr Jacek Kopeć
                                                     Geodeta Powiatowy
                                              Naczelnik Wydziału Geodezji
                                            i Gospodarki Nieruchomościami

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna