Dzisiaj jest: wtorek, 24 listopada 2020
Imieniny: Emmy, Flory, Romana
Drukuj

6. Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatna mediacja w 2020 roku

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 14-01-2020
Data ostatniej modyfikacji: 14-01-2020 | 11:07

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego działają 2 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym nieodpłatna mediacja, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w 1 punkcie w określonych dniach  będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji, którą przeprowadzi adwokat lub radca prawny będący jednocześnie mediatorem.


Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna:
• z pomocy prawnej może skorzystać osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu;
• dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Powiatu Lubaczowskiego, które nie mogą przyjść do punktu osobiście, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty.

Nieodpłatna pomoc prawna
Osoba udzielająca pomocy prawnej w zależności od potrzeby:
• poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskaże rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego,
• sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
•  poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Mediacja
Osoba przeprowadzająca mediację w zależności od potrzeby:
• poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
• przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosek o przeprowadzenie mediacji;
• przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
• przeprowadzi mediację;
• udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?
Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, ze stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
•  sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
•  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Jak się przygotować?
Starając się o poradę w wybranym punkcie, należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Jak uzyskać poradę?
• ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 87 06 (telefon czynny jest w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach 8.00 - 12.00),
• zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
• wypełnij oświadczenie
• uzyskaj poradę
• anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie do udzielonej porady.

Bieżące informacje dotyczące systemu darmowego poradnictwa na terenie Powiatu Lubaczowskiego obejmującego nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację, uwzględniające także lokalizację poszczególnych punktów w roku 2020 znajdują się w BIP Powiatu Lubaczowskiego i na stronie internetowej Powiatu lubaczowskiego www.powiatlubaczowski.pl. 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna