Dzisiaj jest: środa, 24 kwietnia 2019
Imieniny: Bony, Horacji, Jerzego
Drukuj

XIX. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 26-03-2019
Data ostatniej modyfikacji: 28-03-2019 | 10:35

Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna będzie udzielana mieszkańcom Powiatu Lubaczowskiego według nowych zasad.

Z pomocy będzie mógł skorzystać znacznie szerszy krąg osób zainteresowanych, gdyż bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie.

Będzie również nowa forma pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - która polegać ma w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego.
 
Gdzie i kiedy można skorzystać z bezpłatnej porady prawnej ?

W 2019 r. nieodpłatne porady prawne oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu Lubaczowskiego udzielane będą według kolejności zgłoszeń, w poniższych lokalizacjach

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej mieści się w budynku

Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów / parter pok. nr 50

porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16 632 87 06,  16 632 87 50

 

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 

 

Adwokaci, Radcowie prawni Organizacja pozarządowa

 

Miesiąc
 


Styczeń

 


-

 

Miesiąc

Luty -

Miesiąc

Marzec -

Miesiąc

Kwiecień -


Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

• dla osoby, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:


• poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
• wskaże  rozwiązanie przedstawionego problemu prawnego, lub
• sporządzi projekt pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• sporządzi projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
• poinformuje o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Osoba uprawniona otrzyma pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 
Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

• podejmie działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
• udzieli wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, w sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Dla kogo ?

Od stycznia 2019 roku  nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.
• Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Powiatu Lubaczowskiego, które nie mogą  stawić się w punkcie osobiście
, istnieje możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego telefonicznie lub w miejscu zamieszkania po uprzednim telefonicznym  umówieniu wizyty.


Jak się przygotować ?

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.
 
Jak uzyskać poradę?

• Ustal termin wizyty dzwoniąc pod numer telefonu: 16 632 87 01 (telefon czynny jest w godzinach 8:00-15:00),
• Zgłoś się w wyznaczonym terminie do punktu wyznaczonego podczas rejestracji
• Wypełnij oświadczenie
• Uzyskaj poradę
• Anonimowo przekaż swoją opinię odnośnie udzielonej porady.

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna