Dzisiaj jest: środa, 28 lipca 2021
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Drukuj

- Profil Kandydata na Kierowcę

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 02-10-2014
Data ostatniej modyfikacji: 23-02-2017 | 11:51

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy następujące dokumenty:
- wniosek o wydanie prawa jazdy,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (wymagane do kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
- zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, obejmujące wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami ; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
-  zgodę jednego rodzica, jeżeli osoba nie jest pełnoletnia,
-  kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Na podstawie w/w dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę.

 

Oświadczenie art. 11

Po zdaniu egzaminu na  prawo jazdy należy uiścić opłatę za jego wydanie, w kwocie 100,50 zł w kasie Starostwa, w godzinach od 8.00 do 14.00, oraz kwit z kasy przedłożyć do pokoju 40 – II piętro.
Brak w/w opłaty skutkuje niezamówieniem dokumentu prawa jazdy.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna