Dzisiaj jest: wtorek, 21 września 2021
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Drukuj

10) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PRK

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 14-05-2010
Data ostatniej modyfikacji: 25-01-2021 | 09:00

      Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lubaczowie pełni radca prawny Bożena Milo, w wymiarze 1/8 etatu. Strony przyjmowane są od poniedziałku do piatku w godzinach od 14:30 do 15:30  ( Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, II piętro, pokój nr 5, tel 16 632 87 05 ).

     Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów.


Do podstawowych zadań rzecznika  należy:


1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów,         
2) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,  
4) prowadzenie edukacji konsumenckiej,
5) współdziałanie z właściwymi  miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
6) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach.

 

     W celu uzyskania porady prawnej należy zwrócić się osobiście do biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub telefonicznie. Porady udzielane są bezpłatnie, po przedstawieniu sprawy przez konsumenta. Rzecznik prowadzi rejestr udzielonych porad prawnych.

    W sprawach dotyczących ochrony praw konsumentów Powiatowy Rzecznik wszczyna postępowanie na podstawie pisemnych wniosków konsumentów. Wniosek powinien zawierać: dane konsumenta (imię, nazwisko i adres ), nazwę i adres przedsiębiorcy, przedmiot sprawy, opis stanu faktycznego, żądanie konsumenta. Do wniosku należy dołączyć kserokopie posiadanych dokumentów  (np.: paragonów, faktur ,umów, opinii …).
Powiatowy rzecznik Konsumentów udziela pomocy prawnej mieszkańcom powiatu lubaczowskiego. Adresy rzeczeników działających w innych powiatach lub miastach znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl.Wzory dokumentów do pobrania

- Wniosek konsumenta o interwencję u przedsiębiorcy
Akty prawne do pobrania- stan na 1 stycznia.2021 r.

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1740 z późn. zm. )

2) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  tekst jednolity ( Dz.U. z 2020r. , poz. 287 z późn. zm),

3) Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tekst jednolity: Dz.U.z  2020r., poz. 1076 z późn. zm),

4) Ustawa z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r. poz. 1823 z późn. zm)
 
Konsumencie sprawdź, gdzie znajdziesz pomoc - https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php


 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna