Dzisiaj jest: sobota, 15 maja 2021
Imieniny: Dionizego, Nadziei, Zofii
Drukuj

Zawiadomienie o zamiarze wydobywania piasków i żwirów

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 03-12-2019
Data ostatniej modyfikacji: 03-12-2019 | 13:29

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WYDOBYWANIA PIASKÓW I ŻWIRÓW

Zawiadomienie o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, do 10 m3 w roku kalendarzowym, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną

1. Zawiadamianie o zamiarze wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), bez prawa rozporządzania wydobytą kopaliną, jeżeli jednocześnie wydobycie:
1) będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych;
2) nie będzie większe niż 10 m3 w roku kalendarzowym;
3) nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.
2. Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym starostę, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Podstawa prawna:

- art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613),

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie zgłoszenia
2. Aktualny wypis z rejestru gruntów.
3. Kopię aktualnej mapy zasadniczej przedmiotowej działki w skali 1:1000 z naniesieniem miejsca wykonywania prac wydobywczych.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy nie występuje

Opłata skarbowa:
Brak opłat skarbowych

Uwagi !
W przypadku naruszenia wymagań określonych w pkt 1 i 2:
1) właściwy organ nadzoru górniczego, w drodze decyzji, nakazuje wstrzymanie wydobywania kopaliny; kopię tej decyzji niezwłocznie przekazuje się staroście;
2) starosta ustala prowadzącemu taką działalność opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 140 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna