Dzisiaj jest: poniedziałek, 21 czerwca 2021
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa
Drukuj

Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 07-01-2016
Data ostatniej modyfikacji: 07-01-2016 | 11:49

ZATWIERDZANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIEJ

Podstawa prawna:

- art. 88 ust. 1, ust 2 pkt 3, art. 91, art. 93 ust. 1 oraz art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. Nr 291, poz. 1714)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Do wniosku należy załączyć:
- Dokumentację geologiczno - inżynierską w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego,
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłata skarbowa:
Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późń. zm.)

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa, lub Starostwa Lubaczowskiego lub na rachunek w/w urzędu - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę
wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna