Dzisiaj jest: środa, 28 lipca 2021
Imieniny: Ady, Wiwiany, Sylwiusza
Drukuj

2. Zbiór pozostałych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 22-03-2012
Data ostatniej modyfikacji: 24-06-2020 | 08:43

. Zbiór pozostałych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat

 

Kadencja 2018-2023
1. Uchwała nr II/92018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
2. UCHWAŁA NR VI/56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego” oraz zasad jego nadawania
  Załącznik Nr1 do Uchwały Nr V/I56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
  Załącznik Nr2 do Uchwały Nr V/I56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.
  Załącznik Nr3 do Uchwały Nr V/I56/2019 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2019 r.

Kadencja 2014-2018

1.

Uchwała Nr IV/32/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubaczowskiego

2..

Uchwała NR VI/41/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.

3.

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2016 r

Załącznik do uchwały nr 1

Załącznik do uchwały nr 2

4.

Uchwała nr XIV/93/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2016 r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale XXIII/184/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

5.

Uchwała NR XIV/94/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Załączniki do uchwały Nr XIV/94/2016

6.

Uchwała nr XIV/96/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojadu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym

7.

Uchwała nr XV/100/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIII/184/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania

8.

Uchwała nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroi prawidłowości ich wykorzystania
 

Załącznik do uchwały nr 104

9.

Uchwała nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.

10.

Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24  listopada 2016r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2017 r

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

11.

Uchwała nr XXIII138/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły

12.

UCHWAŁA NR XXIV/146/2017 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubaczowskiego

13.

Uchwała Nr XXVI/153/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowywania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego,wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

14.

Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakladu opieki Zdrowotnej w Lubaczowie


Załącznik nr 1 

Załącznik nr 2

Załącznik

15.

Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Lubaczowskiego

16.

Uchwała NR XXVII/160/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

17.

Uchwała NR XXVIII/169/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/104/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozlaczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

18.

Uchwała NR XXXI/189/2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia26 października 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

19.

Uchwała nr XXIX/178//2017 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 sierpnia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

21.

załącznik nr 1 do uchwały XXIX/178/2017

22.

załącznik nr 2 do uchwały XXIX/178/2017

23.

Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Powiatu z dnia 26 października 2017r. w spraiweustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2018r.

24.

załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/190/2017

25.

załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/190/2017

26.

UCHWAŁA NR XXXIV/223/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

27.

Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/223/2018

28.

UCHWAŁA NR XXXV/225/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/223/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

29.

UCHWAŁA NR XXXVI/229/2018 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

30.

UCHWAŁA NR XXXVII/233/2018 o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.

31.

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2018 o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego.

32.

UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2018 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r

33.

Załącznik nt 1 do uchwały nr XXXVIII/245/2018

34.

Załącznik nt 2 do uchwały nr XXXVIII/245/2018

35. UCHWAŁA NR XXXIX/247/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/250/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
36. UCHWAŁA NR XLI/252/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2019 r.
37. Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie
z dnia 18 października 2018 r.
38. Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLI/252/2018 Rady Powiatu w Lubaczowie
z dnia 18 października 2018 r.

 

 

Kadencja 2010-2014
 1.

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego

 2. Uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2011r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego
3

Uchwała Nr V/60/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

4

Uchwała Nr V/61/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 5.

Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012 r.na terenie Powiatu Lubaczowskiego

6.

Uchwała NR XII/112/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 7.

Uchwała NR XII/115/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI /101/ 2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego

 8.

Uchwała Nr XV/139/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego

9.

Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym

10.

Uchwała Nr XVII/157/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, uzytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

11.

Uchwała Nr XXIII/192/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2013 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego

12 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/192/2012
13 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/192/2012
14 Uchwała Nr XXIII/191/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015"
15 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-191-2012
16 Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
17 Uchwała Nr XXV/208/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 lutego 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXVIII/231/09 z dnia 5 listopada 2009 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykonywania
18 Uzasadnienie do uchwały nr XXV-208-2013
19 Załącznik do Uchwały nr XXV-208-2013
20 Uchwała Nr XXVIII/235/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/192/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2013r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego
21 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/235/2013
22 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/235/2013
23 Uchwała nr XXVIII/236/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubaczowski
24

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/236/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/236/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2013 r.

26

Uchwała nr XXVIII/244/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Lubaczowskiego

27 Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Lubaczowskiego
28 Załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27.06.2013r.
29 Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Lubaczowskiego
30 Załącznik Nr 2 do Statutu Powiatu Lubaczowskiego
31 Załącznik Nr 2a do Statutu Powiatu Lubaczowskiego
32 Załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Lubaczowskiego
33 Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2014 roku
34 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r.
35 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2013 r.
36 Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 roku
37 Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIV/269/2013
38 Uchwała nr XXXVI/281/2014 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
39 Uchwała nr XL/292/2014 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Lubaczowskiego w 2015 roku
40 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/292/2014
41 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/292/2014


 

Kadencja 2006-2010
 1.

 

Uchwała Nr 1/6/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2007 r. na terenie powiatu lubaczowskiego

 2.
Uchwała Nr IV/41/2007 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
 
 3.
Uchwała Nr IV/45/2007 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi
 
 4.
Uchwała Nr IV / 46 / 2007 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela
 
 5.
Uchwała Nr VI/60/2007 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007-2010"
 
 6.
 7.  
Uchwała Nr XIII/112/2008 Rady Powiatu Lubaczowskiego z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
 
 8.
 Uchwała Nr XX/169/2008 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg
 
 9.

 
Uchwała Nr XXVIII/231/09 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 10.
 Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacja jego zadań, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 11.
Uchwała Nr XXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok.
 12.
Uchwała Nr XXIII/183/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły
 13.
 
14.
 Uchwała Nr XXII/188/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2009 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
15.
Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2010 r. na terenie powiatu lubaczowskiego
16.
Uchwała Nr XXIX/250/09  Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zająć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
17.
Uchwała Nr XXXIII/289/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny Powiatu Lubaczowskiego oraz jednostek organizacyjnych
 
18.
Uchwała Nr XXXIII/298/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego
 
19.
Uchwała Nr XXXIII/299/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 
20.
Uchwała Nr XXXIII/300/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego i ustaleniu tekstu jednolitego
 
21.
Uchwała Nr XXXV/318/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
 


 

 

Kadencja 2002-2006
 1.  
Uchwała nr 1/13/2002 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
 
 2.
 Uchwała Nr III/28/2003 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela
 
 3.

 
Uchwała nr V/46/2003 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego

 

 4.  
Uchwała Nr X/79/2003 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań
 5.
 Uchwała Nr 277/80/2003 Zarząd Powiatu w Lubaczowie z dnia 05 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2004 r. na terenie powiatu lubaczowskiego
 6.

 

 7.
Uchwała Nr XII/101/2004 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 
 8.
Uchwała Nr XVII/133/2004 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 2 grudnia 2004 r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego i ustaleniu tekstu jednolitego
 
 9.
Uchwała Nr 52/187/2004 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia  2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2005 r. na terenie powiatu lubaczowskiego
 
 10.
Uchwała Nr XIX/168/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 11.
Uchwała nr XXI/188/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 kwietnia 2005 r. o zmianach w uchwale nr XIX/168/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 12.
Uchwała Nr XXXVI/237/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
 
 13.
Uchwała Nr XXVIII/256/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 marca 2006r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
 

 

 

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna