Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Drukuj

XXXIV Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-08-2021
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2021 | 07:52

XXXIV Sesja Rady Powiatu  w Lubaczowie, odbędzie się w dniu  17  czerwca 2021r. o godzinie 10.00 w sali narad nr 13 Starostwa Powiatowego w Lubaczowie.

 
Proponowany porządek obrad:

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.     Przedstawienie porządku obrad.
 4.     Upamiętnienie 30-tej rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie.
 5.     Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 6.     Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 7.     Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 8.     Debata nad Raportem o stanie Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 9.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lubaczowie wotum zaufania.
 10.     Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za rok 2020r wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Lubaczowskiego.
 11.     Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 12.     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 13.     Przedstawienie Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2020r., oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 14.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lubaczowskiego za 2020 rok.
 15.     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2020 rok.
 16.     Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2020r.
 17.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lubaczowie z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
 18.     Przedstawienie informacji z realizacji zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie.
 19.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Kierowników Nadzoru Wodnego w Lubaczowie, Jarosławiu,  Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju z działań podejmowanych w 2020 roku na terenie powiatu lubaczowskiego.
 20.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia ujemnego wyniku finansowego  za 2020 roku Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.
 21.     Przedstawienie Raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020 roku.
 22.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie za 2020r.
 23.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021roku.
 24.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2021 roku o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2021roku.
 25.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata  2021- 2030.
 26.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Lubaczów.
 27.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Odziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2023 „ Zacznij wszystko od nowa…”
 28.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do realizacji Programu pn.” Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zadanie „Specjalistyczne poradnictwo”.
 29.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do realizacji Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, zadanie „Pobyt dzienny”.
 30.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Sami dla Siebie i Waszej przyszłości”.
 31.     Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie rozpatrzenia
 32.     Interpelacje i zapytania radnych.
 33.     Wnioski i oświadczenia radnych.
 34.     Sprawy różne.


Zakończenie obrad.         

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna