Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Drukuj

XXXI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-08-2021
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2021 | 07:48

XXXI sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 25 lutego 2021r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w trybie zdalnym).

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Lubaczowie

 

 1.     Otwarcie sesji.
 2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.     Przedstawienie porządku obrad.
 4.     Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5.     Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6.     Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa powiatu lubaczowskiego z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2020r.
 7.     Podjęcie  Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Lubaczowskiego za 2020r.
 8.     Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu lubaczowskiego za 2020r.
 9.     Przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu lubaczowskiego za 2020 r.
 10.     Przedstawienie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego powiatu  lubaczowskiego za 2020 r.
 11.     Przedstawienie przez Komendantów Straży Granicznej informacji dotyczącej ochrony granicy państwowej na terenie powiatu lubaczowskiego za 2020 r.
 12.     Przedstawienie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie informacji o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu lubaczowskiego za 2020 r.
 13.     Przedstawienie przez Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie informacji o stanie przestępczości i jej zwalczaniu na terenie powiatu lubaczowskiego za 2020 r.
 14.     Podjęcie Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/252/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
 15.     Podjęcie Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/253/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  |
       Lubaczowskiego na lata 2021-2030.
 16.     Podjęcie Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej w zakresie niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem
      kwalifikacji wojskowej w 2021r.
 17.     Podjęcie Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/174/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady
      Działalności Pożytku Publicznego w Lubaczowie.
 18.     Podjęcie Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/232/2020 z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
      korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
 19.     Podjęcie Uchwały Nr XXXI/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Lubaczowskiego Klastra Energii.
 20.     Interpelacje i zapytania radnych.
 21.     Wnioski i oświadczenia radnych.
 22.     Zakończenie obrad.                                  


 

                                                            Przewodniczący Rady

                                                             mgr Marta Tabaczek

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna