Dzisiaj jest: środa, 27 października 2021
Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Drukuj

XXXII Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 13-08-2021
Data ostatniej modyfikacji: 13-08-2021 | 07:50

XXXII sesja Rady Powiatu w Lubaczowie, odbędzie się w dniu 25 marca 2021r. o godzinie 10.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( w trybie zdalnym).

Porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu w Lubaczowie
                         

Proponowany porządek obrad:


Otwarcie sesji.

 

 1.     Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.     Przedstawienie porządku obrad.
 3.     Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 4.     Informacja Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na temat podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu technicznego dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu lubaczowskiego.
 5.     Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 6.     Złożenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Lubaczowie za 2020 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7.     Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
 8.     Złożenie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
 9.     Złożenie informacji z działalności: Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu Dziecka w Nowej Grobli oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubaczowie za 2020 rok.
 10.     Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Lubaczowski za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
 11.     Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021r.
 12.     Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/2016 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły.
 13.     Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieokreślony od dnia 01.05.2021r., pomieszczeń znajdujących się w suterenach budynku “D” o powierzchni 50,80 m2 oraz w suterenach budynku “I” o powierzchni 13,39 m2 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie przy ulicy Mickiewicza 168 z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz archiwum zakładowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.
 14.     Podjęcie Uchwały Nr XXXII/…/2021 Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego
 15.     Interpelacje i zapytania radnych.
 16.     Wnioski i oświadczenia radnych.
 17.     Sprawy różne.
 18.     Zakończenie obrad.      


 
                                                               Przewodniczący Rady

                                                             mgr Marta Tabaczek

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna