Dzisiaj jest: wtorek, 21 września 2021
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Drukuj

XXIX Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 29-01-2021
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2021 | 08:45

W dniu  28 stycznia 2021r. o godzinie 9.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania) odbędzie się XXIX sesja Rady Powiatu w Lubaczowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XXVIII Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Informacja Starosty z pracy Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie przez Wojewodę Podkarpackiego wraz z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.
 7. Złożenie przez Starostę Lubaczowskiego sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie w 2020r.
 1. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie budżetu Powiatu Lubaczowskiego na 2021r.
 2. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2021-2030.
 3. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia Powiatowi Przeworskiemu pomocy finansowej.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2021r. oraz przedstawienie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Powiatu za 2020r.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021r.,
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubaczowskim na lata 2021-2028.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Służącemu Działaniom Profilaktycznym w Zakresie Promowania   i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci     w Rodzinach Zagrożonych Przemocą  w Rodzinie na lata 2021-2025.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.   

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna