Dzisiaj jest: wtorek, 21 września 2021
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Drukuj

XXVI Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 29-01-2021
Data ostatniej modyfikacji: 29-01-2021 | 08:39

W piątek 30 października 2020r. godz. 8:00 w trybie zdalnym rozpoczną się obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 3. Informacja Starosty Lubaczowskiego z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019r.
 5. Podsumowanie działalności szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat za rok szkolny 2019/2020.
 1. Przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie
 2. Uchwalenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 3. Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu lubaczowskiego w 2021r.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Lubaczowskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie nr XII/94/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pt. “Wzrost, jakości kształcenia ogólnego w szkołach powiatu lubaczowskiego” w ramach Osi priorytetowej IX, Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie nr 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2020r.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu Lubaczowskiego do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna