Dzisiaj jest: wtorek, 21 września 2021
Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Drukuj

X Sesja Rady Powiatu w Lubaczowie

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 31-05-2019
Data ostatniej modyfikacji: 31-05-2019 | 14:45

Uprzejmie zapraszam na X Sesję Rady Powiatu w Lubaczowie, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019r. godz. 13:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, w sali narad nr 13, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

Część I

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII i IX Sesji Rady Powiatu w Lubaczowie.
 5. Referat pt. „Jak wykreować obszarowy produkt turystyczny na Roztoczu Wschodnim” Teresy Brzezińskiej – Wójcik.
 6. Referat pt. „Od lokalnego dziedzictwa geologicznego do Globalnego Geoparku UNESCO” mgr Michała Porosa.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Lubaczowski porozumienia o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przerwa w obradach: 10 minut

 1. Podpisanie porozumienia przez Powiat Lubaczowski o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Lubaczowskim i Powiatem Tomaszowskim.

       Przerwa w obradach: 5 minut

Część II

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2019r.
 2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2019-2030.
 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania publicznego ”Przebudowa drogi powiatowej Nr P 1555R Cewków-Dobra”
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie zabezpieczenia przez Powiat Lubaczowski środków finansowych na wkład własny do realizacji projektu   ,,Zwiększenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  i urządzeń pomocniczych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie nr 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych i wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego na ten cel.
 6. Rozpatrzenie skargi.
 7. Informacja Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
 8. Zgłoszenie interpelacji i zapytań radnych.
 9. Wnioski i oświadczenia radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr Marta Tabaczek

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna