Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

Za 2010 rok

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 03-08-2010
Data ostatniej modyfikacji: 20-08-2010 | 12:24

 
 


Uchwała Nr XXXII/279/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. o zmianie w Statucie Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej oraz ustaleniu tekstu jednolitego


Uchwała Nr XXXII/278/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie


Uchwała Nr XXXII/277/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu Spółka Akcyjna


Uchwała Nr XXXII/276/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/306/2002 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie podziału powiatu lubaczowskiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych do Rady Powiatu w poszczególnych okręgach


Uchwała Nr XXXII/275/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XX/187/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu "Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie."


Uchwała Nr XXXII/274/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz ustaleniu tekstu jednolitego


Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr XXXII/274/2010 z dnia 22 kwietnia 2010r.


Uchwała Nr XXXII/273/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r.w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


Uchwała Nr XXXII/272/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok


Uchwała Nr XXXII/271/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lubaczowie za 2009 rok


Uchwała Nr XXXII/270/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie


Uchwała Nr XXXII/269/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Powiatowego Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie


Uchwała Nr XXXII/268/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r. Muzeum Kresów w Lubaczowie


Uchwała Nr XXXI/267/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego dopłat do jakości produkowanego przez rolników polskich surowca tytoniowego od 2010 r.


Uchwała Nr XXXI/266/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Lubaczowskiemu


Uchwała Nr XXXI/265/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizacją w 2010.


Uchwała Nr XXXI/264/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok


Uchwała Nr XXXI/263/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/263/2010 Rady Powiatu z dnia 4 marca 2010r.

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/263/2010 Rady Powiatu z dnia 4 marca 2010r.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/263/2010 Rady Powiatu z dnia 4 marca 2010r.


Uchwała Nr XXXI/262/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


Uchwała Nr XXXI/261/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok


Uchwała Nr XXX/260/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wstrzymania wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą: "Likwidacja wykluczenia cyfrowego"


Uchwała Nr XXX/259/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/239/2009 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu powiatu na 2010 rok


Uchwała Nr XXX/258/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


Uchwała Nr XXX/257/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2010r.


Uchwała Nr XXX/256/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-57.


Uchwała Nr XXX/255/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego


Uchwała Nr XXX/254/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna