Dzisiaj jest: poniedziałek, 19 kwietnia 2021
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
Drukuj

kadencja 2010-2014

Opublikowane przez: Krzysztof Kopaczek
Data publikacji: 10-12-2010
Data ostatniej modyfikacji: 17-05-2019 | 08:34

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Starosty

Uchwała Nr II/3/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Uchwała Nr II/4/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego

 

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr II/6/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty

Uchwała Nr II/7/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr II/8/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/9/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej

Uchwała Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Uchwała Nr II/14/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego

Uchwała Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej oraz zakresu jej działania

Uchwała Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz zakresu jej działania

Uchwała Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego oraz zakresu jej działania

 

Uchwała Nr III/18/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r. o wstąpieniu Pana Roberta Huka w skład Rady Powiatu w Lubaczowie w miejsce wygasłego mandatu radnego

 

Uchwała Nr III/19/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r.w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej

 

Uchwała Nr III/20/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

 

 

 

Uchwała Nr III/21/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały XXXIII/286/2010

 

 

Uchwała Nr III/22/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

 

 

 

Uchwała Nr III/23/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010. w sprawie likwidacji Powiatowego Zespołu Ekonomicznego w Lubaczowie

 

 

 

 

Uchwała Nr III/24/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r.  w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2010r.

 

 

 

Uchwała Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2011r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie

 

 

Uchwała Nr III/26/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/317/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie

 

 

 

Uchwała Nr III/27/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyboru radnych do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 

Uchwała Nr III/28/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010. w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie

 

 

 

 

 

Uchwała Nr III/29/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

 

 

 

 

Uchwała Nr III/30/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Rady Powiatu w Lubaczowie

 

Uchwała Nr III/31/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do zlecania podróży służbowej dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Lubaczowie

 

Uchwała Nr III/32/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 grudnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Lubaczowskiego

 

 

Uchwała Nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia w sprawie budżetu powiatu lubaczowskiego na 2011r.

 

Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2011-2016

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie

  

 

 

Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

 

 

Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Lubaczów

 

Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Oleszyce

 

Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Cieszanów

 

Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Gminie Horyniec Zdrój

 

 Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

 

Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii odnośnie wszczęcia postępowania likwidacyjnego części odcinka linii kolejowej szerokotorowej 1520 mm nr 116 Werchrata-Kaplisze w km 4.000 do 22.554

 

Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011r

 

Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE LUBACZOWSKIM na lata 2011-2013

 

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Lubaczowskim na lata 2011-2013

 

Uchwała Nr IV/44/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 

Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wykonywania działalności powiatu lubaczowskiego w zakresie telekomunikacji


Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zgłoszenia kandydatów do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lubaczowie

 

 

 

 

 

Uchwała Nr IV/47/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia planu pracy Rady na 2011 rok

 

 

Załącznik do Uchwały Nr IV/47/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie
 

Uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok


Uchwała Nr V/49/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2011–2016 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr V/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r


Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr V/49/2011 z dnia 31 marca 2011 rUchwała Nr V/50/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Cieszanów

 

Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu lubaczowskiego na 2011r

 

Uchwała Nr V/52/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych

 

Uchwała Nr V/53/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej dla nieruchomości położonej w obrębie Miasto Oleszyce

 

Uchwała Nr V/54/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31.03.2011r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011r

 

Uchwała Nr V/55/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego Staroście Lubaczowskiemu

 

Uchwała Nr V/56/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, nadanie statutu oraz włączenie go w skład Zespołu Szkół w Oleszycach

 

Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie Nr V/56/20011 z dnia 31 marca 2011r

 

Uchwała Nr V/57/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Kompetencje zawodowe w turystyce szansą na lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uchwała Nr V/58/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. o zmianie w uchwale nr IV/44/2011 Rady Powiatu Lubaczowie z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

 

Uchwała nr V /59/ 2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011r. o zmianach w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego

 

Uchwała Nr V/60/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 r w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

 

Uchwała Nr V/61/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r . Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie

 

Załącznik do Uchwały Nr Nr VI/62/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r.

 

Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r. Muzeum Kresów w Lubaczowie

 

Załącznik do Uchwały Nr VI/63/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r.

 

Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

 

Załącznik do Uchwały Nr VI/64/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r.

 

Uchwała Nr VI/65/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/256/2001 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Powiatu

 

Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wydzielenia w ramach mieszkaniowego zasobu Powiatu lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Leśnej 24 w Lubaczowie przeznaczonych dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie na czas trwania stosunku pracy

 

Uchwała Nr VI/67/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.

 

Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej uhonorowania przez Radę Rejonu Jaworowskiego Stepana Bandery i Romana Szuchewycza

 

Załącznik do Uchwały Nr VI/68/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 12 maja 2011 r.

 Uchwała Nr VII/75/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 

Uchwała Nr VII/76/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr VII/78/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2011-2016

Uchwała Nr VII/79/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie najmu lakalu będącego własnością powiatu lubaczowskiego

Uchwała Nr VII/80/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania "Wniosku o dofinansowanie w 2011 roku kosztów utworzenia CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie" ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

Uchwała Nr VII/81/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie

Uchwała Nr VII/82/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oleszyce na przebudowę drogi gminnej Nr 105202R Futory-Dubiki-Futory

Uchwała Nr VIII/83/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Centrum Intergacji Społecznej w Lubaczowie"

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/83/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr VIII/84/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr VIII/85/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr VIII/86/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej Nr 1693R Krowica Hołodowska-Żmijowiska-Wielkkie Oczy

Uchwała Nr VIII/87/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 września w sprawie zmiany w Statucie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie i ustalenia tekstu jednolitego

Załącznik do Uchwały VIII/87/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr IX/88/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.

Załącznik do uchwały nr IX/88/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr IX/89/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Uchwała Nr IX/90/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2011-2016

Uchwała Nr IX/91/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011r.

Załącznik do uchwały nr IX/91/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie

Uchwała Nr X/92/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Uchwała Nr X/93/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zmiane wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Uchwała Nr X/94/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok


Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu lubaczowskiego na 2012 rok

Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Horyniec Zdrój

Uchwała Nr XI/99/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji Gminie Oleszyce

Uchwała Nr XI/100/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2012-2020

Uchwała Nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012 r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego

Uchwała Nr XI/102/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/88/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012r.

Uchwała Nr XI/103/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2012 rok

Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011 r.

Uchwała Nr XI/105/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Uchwała Nr XI/106/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie udzielenia dotacji Gminie Narol

Uchwała Nr XII/107/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lubaczowie na 2012 rok
 
UCHWAŁA NR XII/108/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Lubaczowie na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/109/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/96/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu lubaczowskiego na 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/110/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów będących własnością powiatu lubaczowskiego

UCHWAŁA NR XII/111/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012r

UCHWAŁA NR XII/112/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

UCHWAŁA NR XII/113/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o cyklu kształcenia 2 letnim w Zasadniczą Szkołę Zawodową o cyklu kształcenia 3 letnim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Oleszycach.

UCHWAŁA NR XII/114/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o cyklu kształcenia 2 letnim w Zasadniczą Szkołę Zawodową o cyklu kształcenia 3 letnim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.

UCHWAŁA NR XII/115/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI /101/ 2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2012r. na terenie Powiatu Lubaczowskiego

UCHWAŁA NR XII/116/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2012-2020

Uchwały Nr XIV/128/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/117/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt."Mamy szansę - dajemy szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała Nr XIV/129/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2012 r.

 
Uchwały Nr XV/130/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. Muzeum Kresów w Lubaczowie

Uchwała Nr XV/131/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie

Uchwała Nr XV/132/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie

Uchwała Nr XV/133/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/286/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych.

Uchwała Nr XV/134/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetragowej

Uchwała Nr XV/135/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Powiatu na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym 921/29, o pow. 0,5081 ha, położonej w Oleszycach, będącej własnością powiatu lubaczowskiego

Uchwała Nr XV/136/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/254/2006 Rady Powiatu z dnia 30.03.2006 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą – Gospodarstwo Lokalowe w Lubaczowie

Uchwała Nr XV/137/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Stawiam na pracę”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Uchwała Nr XV/138/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „W kierunku zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Uchwała Nr XV/140/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego

Uchwała Nr XV/141/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

Uchwała Nr XV/142/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2012 r.

Uchwała Nr XV/143/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

Uchwała Nr XV/144/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Uchwała NR XVI/145/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Lubaczowskiego na 2012 r.

Uchwała NR XVI/146/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała NR XVI/147/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubaczowskiego na lata 2012-2020

Uchwała NR XVI/148/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w charakterze partnera do realizacji projektu pn. "Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uchwała NR XVI/149/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie

Uchwała NR XVI/150/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 1 czerwca 2012 r. o zmianach w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie i ustaleniu tekstu jednolitego

 

 

 


INFORMACJA- Od dnia 2 czerwca 2012r. uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie znajdują się w poniższym linku

Uchwały Rady Powiatu

Jeśli klikniesz na "Uchwały Rady Powiatu", to w lewym górnym rogu ekranu, należy poprzez kliknięcie "Uchwały Rady Powiatu" otworzyć poszukiwaną uchwałę

 

Ankieta

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Polecamy

Realizacja: ideo.
Powered by: Edito CMS
Copyright. Starostwo Powiatowe w Lubaczowie 2007.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka cookies
wstecz góra główna